ในภาพรวม


บนฝั่งของ Adour เป็นดินแดนที่มีดินอุดมสมบูรณ์และแสงอาทิตย์ที่ไม่แรงมากที่ทำให้ผลกีวีของเราสุก เป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้ว ที่คุณค่าของเกษตรกรของเราได้ช่วยกันเพาะปลูกผลไม้เล็กๆ จากเมืองจีนด้วยความรักและส่งออกไปทั่วโลก ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภคผลไม้กีวีของเราได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน

 

 

ดูบางข่าว

Oscar

คำถามทั้งหมดของคุณ
คำตอบของเรา.

""
ดู +

คุณภาพ

ดู +

นวัตกรรม

ดู +

ไอศกรีม

ดู +

Oscar ในภาพรวม

ดู +

สูตรอาหาร

ดู +
Top