KIWI_OSCAR_MUR A POINT

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลกีวีที่สุกพอดี

ผลกีวีที่สุกพอดี

ผลกีวีออสการ์ยังมีจำหน่ายในแบบผลกีวี Mûr à Point (สุกพอดี) ซึ่งหมายความว่าเป็นผลกีวีพร้อมรับประทานสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทันที บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเปลือกหุ้มจะช่วยป้องกันจากแรงกระแทก KIWI_OSCAR_MUR A POINT  

Oscar

คำถามทั้งหมดของคุณ
คำตอบของเรา.

""
ดู +

คุณภาพ

ดู +

นวัตกรรม

ดู +

ไอศกรีม

ดู +

Oscar ในภาพรวม

ดู +

สูตรอาหาร

ดู +
Top