KIWI_OSCAR_BIO

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลกีวีออร์แกนิก

ผลกีวีออร์แกนิก

ผลกีวีออสการ์ออร์แกนิกนั้นมีสีเขียวเหมือนออสการ์กีวีแบบดั้งเดิม ผลกีวีที่มาจากสวนผลไม้กีวีออสการ์ภายใต้การผลิตแบบอินทรีย์ไม่ต้องมีการกำจัดศัตรูพืชไม่ว่าในการเพาะปลูกหรือตัวผลไม้ ผลกีวีออร์แกนิกของพันธุ์ Hayward ได้รับการปลูกในตอนใต้ของฝรั่งเศส ผลกีวีออร์แกนิกที่เก็บด้วยมือนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันถึงแหล่งกำเนิดและคุณภาพ ตามข้อกำหนดของการรับรองการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ ปุ๋ยที่ใช้กับสวนผลไม้จะต้องไม่มีสารเคมีสังเคราะห์และการกำจัดวัชพืชต้องใช้เครื่องจักร ผลกีวีออร์แกนิกจะมีจำหน่ายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม ข้อดี: สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ - การตรวจสอบย้อนกลับและเงื่อนไขที่ผลกีวีถูกเพาะปลูกได้รับการคุ้มครองโดยการรับรองของ Ecocert KIWI_OSCAR_BIO

Oscar

คำถามทั้งหมดของคุณ
คำตอบของเรา.

""
ดู +

คุณภาพ

ดู +

นวัตกรรม

ดู +

ไอศกรีม

ดู +

Oscar ในภาพรวม

ดู +

สูตรอาหาร

ดู +
Top